Situation Malmö

Svalt intresse för Malmö stads arbete med jämställdhet

Svalt intresse för Malmö stads arbete med jämställdhet
juli 18
11:49 2016

CEMR-deklarationen som vägleder Malmö stads jämställdhetsarbete är inte någonting som cheferna och politikerna i Malmö stad har god kännedom om. Samtidigt menar Malmö stads chefer att de saknar tid att arbeta med jämställdhet.

CEMR-deklarationen är den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Malmö stad undertecknade CEMR 2007 och har därefter påbörjat ett arbete för att uppfylla åtagandena i CEMR-deklarationen.

I en rapport från analysföretaget TJP Analays och utveckling som publicerades 2016 så kan man läsa att 83 procent av Malmö stads kvinnliga chefer och 85 procent av Malmö stads manliga chefer, saknar god kännedom om CEMR-deklarationen. 42 procent av de kvinnliga cheferna och 45 procent av de manliga cheferna känner inte till deklarationen överhuvudtaget.

Bland politikerna är bilden annorlunda. Här anger nästan hälften av kvinnorna att de har god kännedom om deklarationen. Bara runt 20 procent av männen har god kännedom om deklarationen. 12 procent av kvinnorna och 19 procent av männen menar att de inte alls känner till CEMR.

För att implementera CEMR arbetar Malmö stad med en “Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad”. Endast 27 procent av de kvinnliga cheferna och 30 procent av de manliga cheferna menar att nämnderna efterfrågar resultat av deras verksamheters arbete med utvecklingsplanen. Bland politikerna så menar 55 procent av männen och 30 procent av kvinnorna att nämnderna efterfrågar resultat av hur verksamheten arbetar med utvecklingsplanen.

På påståendet gällande om kommunfullmäktige efterfrågar resultat av förvaltningens arbete omkring utvecklingsplanen svarar runt 40 procent av cheferna att de inte vet medan knappt 30 procent menar att kommunfullmäktige inte efterfrågar resultat. En majoritet av politikerna uppger att kommunfullmäktige efterfrågar resultat av nämndens arbete med utvecklingsplanen.

När det gäller tid uppger endast en tredjedel av cheferna att det finns tillräckligt med tid för arbetet med jämställdheten.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner