Situation Malmö

Svenska värderingar innebär ett åtagande

Svenska värderingar innebär ett åtagande
augusti 03
07:13 2016

Nima Gholam Ali Pour förklarar hur den logiska konsekvensen av att stödja svenska värderingar innebär ett förkastande av det mångkulturella samhället och ett stöd för assimilationspolitik.

Inför årets Almedalsvecka så uttryckte flera partiledare sitt stöd för svenska värderingar. Den svenska identiteten som länge varit otydlig för så många och som hånats så länge blev plötsligt mycket tydlig. Stefan Löfven, statsminister och partiledare för det största partiet i riksdagen, skrev i en debattartikel under rubriken “Vi backar aldrig från svenska värderingar”, från den 15 juni:

“Det ska vara tydligt vilka regler som gäller i Sverige och vilka värderingar som ska genomsyra vårt samhälle. Arbete och egen försörjning är det som gäller. Den som gör sin plikt kan också kräva sin rätt. Sverige är ett modernt och fritt land där rättvisa, jämlikhet och jämställdhet är centrala värderingar. Det är resultatet av decenniers kamp, och den ska vi ta framåt, här backar vi aldrig.”

Anna Kinberg Batra, partiledare för det näst största partiet i riksdagen, skrev i en debattartikel under rubriken “Svenska värderingar behöver försvaras”, från den 6 juni:

“De gemensamma värderingar som gjort Sverige till ett av världens bästa länder att leva i är värda att försvara, både på nationaldagen och alla andra dagar.”

De som gör ärliga observationer av svensk politik vet att svenska värderingar får offentligt stöd av Sveriges två största partier tack vare att Sveriges tredje största parti, Sverigedemokraterna, som är både värdekonservativ samt har en nationalistisk grundsyn, länge har strävat efter att lyfta upp svenska värderingar i den politiska debatten. För några år sedan så slogs partiledare om att kalla sig feminister. Idag slåss partiledare om att stödja svenska värderingar. Detta visar vilket inflytande som Sverigedemokraterna har på den nationella idédebatten i Sverige.

Men man kan inte bara prata om svenska värderingar. Det krävs också handling som kan förverkliga orden. Svenska värderingar är nationella värderingar. Om man säger att man stödjer nationella värderingar så kan man inte på samma gång stödja mångkultur. Medan stöd till svenska värderingar innebär att man väljer ut vissa nationella värderingar och säger att dessa värderingar måste alla ta till sig, så innebär mångkultur att varje etnisk, kulturell eller religiös grupp i Sverige får utveckla sina egna värderingar och att dessa värderingar då är lika legitima i samhället som svenska värderingar.

Så för att kunna ge sitt stöd till svenska värderingar och förverkliga Stefan Löfvens ord när han säger att det ska vara tydligt “vilka värderingar som ska genomsyra vårt samhälle”, så måste man förkasta det mångkulturella samhället. Allt annat vore ett intellektuellt haveri.

Antingen är det svenska värderingar som gäller eller så är det mångkultur som gäller. Det kan inte vara både och. De som ställer sig bakom mångkultur ställer sig bakom principen att svenska värderingar inte gäller i Sverige. Då det inte ska finnas någon överordnad majoritetskultur i ett mångkulturellt samhälle så är det inte svenska värderingar som gäller i ett sådant samhälle.

Det finns bara ett parti som tydligt tagit avstånd ifrån det mångkulturella samhället. Det är samma parti som länge strävat efter att lyfta svenska värderingar, nämligen Sverigedemokraterna. Ett avståndstagande från det mångkulturella samhället och ett stöd till svenska värderingar leder också till ett stöd för assimilationspolitiken. Det är den logiska konsekvensen av att ställa sig bakom svenska värderingar. Är man av den åsikten att det är svenska värderingar som gäller i Sverige så tycker man också att de som kommer till Sverige ska ta till sig svenska värderingar och därmed assimileras i det svenska samhället. Den logiska konsekvensen av det som Stefan Löfven och Anna Kinberg Batra har uttryckt kan man läsa i Sverigedemokraternas principprogram:

“Kärnan i assimilationstanken är att slå fast att den svenska staten inte är ett kulturellt vakuum och att den svenska nationens kultur i kraft av sin historia, med undantag endast för de nationella minoriteterna, är överordnad andra nationers kulturer inom den svenska statens område.”

Man kan säga det på ett tydligt sätt som Sverigedemokraterna gör eller så kan man säga det utan att berätta om konsekvenserna, som Batra och Löfven gör. Men om man stödjer svenska värderingar så stödjer man också ett förkastande av det mångkulturella samhället och därmed en assimilationspolitik där de som kommer hit assimileras in i det svenska samhället och tar till sig svenska värderingar istället för att behålla främmande värderingar som man gör i ett mångkulturellt samhälle. Så frågan är om Batra och Löfven verkligen stödjer svenska värderingar eller om de endast försöker att använda vissa nyckelord för att locka till sig gamla väljare som flytt till Sverigedemokraterna?

Kampen mellan svenska värderingar och mångkulturalism är inte slut bara för att andra partier än Sverigedemokraterna säger sig stödja svenska värderingar. Den kampen pågår varje dag och det krävs att de som säger sig stödja svenska värderingar förtydligar var de står och visar det genom handling.

I juli månad så stämde antidiskrimineringsbyrån Malmö mot Diskriminering, Helsingborgs stad, som inte gav fortsatt jobb till en man som av religiösa skäl inte ville skaka hand med kvinnor. Malmö mot Diskriminering finansieras genom skattemedel av Malmö stad. Medan Batra och Löfven säger sig stödja svenska värderingar så finns det organisationer i Sverige som underminerar svenska värderingar och upprätthåller det mångkulturella samhället med hjälp av våra skattemedel. Nej, det räcker inte att säga att man stödjer svenska värderingar. Det krävs handling. Organisationer som Malmö mot Diskriminering som strävar efter att underminera svenska värderingar ska inte få skattemedel från Malmö stad.

I dagens Sverige så belönas man om man stödjer det mångkulturella samhället. Ingen belönas om man stödjer svenska värderingar. Behrang Miri är det perfekta exemplet. Trots att Miri inte har någon eftergymnasial utbildning överhuvudtaget så har han varit land och rike runt och predikat om hur fantastisk mångkulturalismen är. Idag jobbar Behrang Miri för SVT:s barnkanal. Om Behrang Miri sagt några positiva ord om svenska värderingar skulle han kallats “Onkel Tom” och skickats till en arbetsförmedlare som skulle ha tipsat honom om att han måste skaffa en utbildning för att få jobb i Sverige. Så fungerar saker och ting i det mångkulturella samhället. Det behövs en förändring. Är Batra och Löfven beredda att vara en del av en sådan förändring?

Det mångkulturella samhället måste upphöra om svenska värderingar ska kunna råda i Sverige. Är Batra och Löfven redo att förkasta det mångkulturella samhället? Om någon kommer till Sverige ska han eller hon ta till sig svenska värderingar. Om han eller hon inte vill göra det så ska han eller hon åka tillbaka till sitt hemland. För att förverkliga denna princip krävs en assimilationspolitik. Är Batra och Löfven redo att stödja en assimilationspolitik? Så länge vi inte fått svar på dessa frågor så vet vi inte vad partier som Moderaterna, Socialdemokraterna eller Kristdemokraterna menar med svenska värderingar.

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner