Situation Malmö

Systemkollaps var nära i Malmös grundskolor

Systemkollaps var nära i Malmös grundskolor
januari 08
08:42 2016

Nima Gholam Ali Pour går igenom siffror från grundskolenämndens budget för 2016 som visar att systemkollaps var nära och att grundskolorna kommer präglas av kaos under 2016, på grund av migrationskrisen.

Man ska inte vara pessimistisk men samtidigt ska man inte heller skönmåla. Med det sagt så måste man konstatera att 2016 är året då kaos bryter ut i Malmös kommunala grundskolor. Jag har den allra största respekten för alla som arbetar på grundskoleförvaltningen i Malmö stad, men den som läser grundskolenämndens budget för 2016 kan endast dra slutsatsen att omständigheterna som skapats i Malmös grundskolor kan inte ens de bästa tjänstemännen i världen hantera.

Malmö stads grundskolor som hade förberett sig för en ökning med 5700 elever de kommande fyra åren kommer nu få en ökning med 13 000 elever de kommande fyra åren, på grund av migrationskrisen. Hur hanterar man en situation, i en storstad som Malmö, med alla dess socioekonomiska problem, när elevökningen de kommande fyra åren plötsligt ökar med 128 procent? Låt mig citera från grundskolenämndens budget: “Det är en exceptionell elevökning som kommer att kräva exceptionella lösningar”. Även om det kommer bli mycket “exceptionellt” för politikerna och tjänstemännen så kommer föräldrar och barn uppleva det som kaos.

Samtidigt så kan man läsa i budgeten att alla barn och ungdomar som kommit till Malmö är inte folkbokförda än. Elevökningen kommer bli ännu större och därmed kommer lösningarna bli ännu mer “exceptionella”.

I grundskolenämndens budget kan man läsa att “det stora antalet behöriga lärare som Malmö stads skolor kommer att kräva de kommande åren finns inte”. Redan där förstår man att det kommer finnas skolor i Malmö där det kommer finnas obehöriga lärare. Om någon inbillar sig att obehöriga lärare kan göra en lika bra insats som behöriga lärare så kan ni för en stund tänka er hur det systematiska kvalitetsarbetet, som är av sådan stor vikt för den svenska skolans utveckling, påverkas av att man kommer ha så många obehöriga lärare.

Med tanke på hur segregerad Malmö är så kan man redan nu förstå att de skolor där eleverna är socioekonomiskt utsatta kommer ha svårt att få behöriga lärare. De flesta behöriga lärare kommer söka sig till trygga och lugna arbetsmiljöer och det är inte skolor i Malmös invandrartäta områden.

En av grundskoleförvaltningens lösningar för att få lärare till skolorna är att rekrytera från “andra yrkeskategorier”. Vad det kommer leda till kan man endast gissa. Just nu behöver Malmö, mer än någonsin, kompetenta lärare. Att lärare utan en ordentlig lärarutbildning hamnar i invandrartäta skolor innebär att man ger de mest utsatta eleverna den sämsta förberedelsen inför framtiden. Den fruktansvärda segregationen i Malmö cementeras och förstärks.

Kaoset i Malmö stads grundskolor kommer också komma eftersom grundskoleförvaltningen nu måste revidera all sin planering när det gäller lokalutbyggnad och kompetensförsörjning samt ändra i de pågående processerna. Med andra ord så kommer många föräldrar och barn märka att allt det som de trodde gällde, inte kommer gälla längre.

Det har funnits en del debattörer och politiker som ansett att det här med systemkollaps är ett påhitt för att skrämma folk. Till dessa människor ska man skicka grundskolenämndens budget som visar tydligt att om den liberala invandringspolitiken hade pågått en månad till så hade grundskoleförvaltningen i Sveriges tredje största stad kollapsat.

Under 2016 kommer planeringar revideras, baracker sättas upp, skolor fyllas med allt möjligt folk som ska agera som “lärare” och budgeten kommer överskridas gång på gång. Allt detta kommer göras för att undvika en kollaps. Resultatet kommer bli ungdomar som kunde ha fått en mycket bättre utbildning om Sverige inte haft en vansinnig invandringspolitik.

Malmö stads grundskoleförvaltning berättar en berättelse i sin budget som tydligt visar att systemkollaps inte var något påhitt. Systemkollaps skulle varit ett faktum om Sverige fortsatt driva en liberal invandringspolitik och kaoset i Malmös grundskolor är ett pris som föräldrar och elever kommer betala för det misstag de borgerliga och de rödgröna partierna begått.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner