Situation Malmö

Tolkbehovet är stort bland arbetslösa

Tolkbehovet är stort bland arbetslösa
april 03
08:55 2018

Varannan Malmöbo som är utomeuropeiskt född och har förgymnasial utbildning, är arbetslös.

I en lägesbild av arbetsmarknaden i Malmö som publiceras i en genomförandeplan av Arbetsmarknads- och socialförvaltningen så kan man läsa att bland inrikes födda med förgymnasial utbildning är 19,2 procent arbetslösa, jämfört med 50,5 procent för utomeuropeiskt födda med samma utbildningsnivå.

En kartläggning har också genomförts av 693 arbetslösa för att göra en behovsanalys. Något som framkommer i kartläggningen är att cirka 20 procent av arbetssökande med försörjningsstöd har tolkbehov.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner