Situation Malmö

Underfinansierad budget för Malmö – Skattehöjningar att vänta

Underfinansierad budget för Malmö – Skattehöjningar att vänta
februari 18
10:37 2016

Pontus Andersson skriver om Malmö stads reviderade budget. Höstens stora invandring till Malmö och Sverige fick staten att ta lån för att erbjuda ekonomiskt stöd till landets kommuner. Ett stöd som på långa vägar inte täcker de kostnader som uppkommit.

På dagens extrainsatta kommunstyrelsesammanträde gällande Malmö stads reviderade budget har berörda nämnder och stadsdelar tilldelats ekonomiskt stöd för att klara de kostnader som uppstod efter höstens massiva invandring till Sverige och Malmö. Av statens lån på totalt 10 miljarder kronor har Malmö kommun blivit tilldelade 380 miljoner för att kunna hantera den uppkomna situationen. Nämnderna menar dock att deras kostnader kommer att öka med hela 547 miljoner vilket innebär att dessa 380 inte på långa vägar kommer vara tillräckligt för staden.

För den Malmöbo som betalar kommunalskatt är läsningen om den uppkomna situationen ytterst bekymmersam. Kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), sade i en debattartikel i Sydsvenskan den 4:e januari att Malmö behöver hela 26 nya skolor och 1200 nya lärare de närmsta 4 åren. I den reviderade budgeten får för- och grundskolan endast 129 miljoner vilket är mil ifrån vad som krävs för att ens vara i närheten av att klara av situationen som uppstått.

Skolsituationen i Malmö är redan idag under all kritik. Färre och färre når gymnasiebehörighet samtidigt som segregationen ökar för varje år som går. Kommunen är på ständig jakt efter nya lärare då omsättningen på lärare inom denna sektor är hög i Malmö. På grund av dålig arbetsmiljö och lägre löner är det få lärare som vill jobba i Malmö utan istället söker sig till kranskommunerna där både arbetsmiljön är bättre och lönerna är högre. Vi behöver alltså inte bara ekonomiska resurser för att nyanställa utan även insatser för att kunna skapa en dräglig arbetsmiljö samtidigt som vi ökar lönerna.

Bland stadens socialsekreterare påminner situationen i mångt och mycket om hur det ser ut för lärarna. Omsättningen bland personalen är extremt hög vilket inneburit att medelåldern bland de anställda har minskat drastiskt. Sjukfrånvaron har skjutit i höjden och ofta söker sig socialsekreterare bort från staden inte långt efter att de kan lägga till Malmö stad som tidigare arbetsgivare på sitt CV.

I samma tidigare nämnd debattartikel av kommunstyrelsens ordförande nämner Jammeh även att det enligt den senaste befolkningsprognosen behöver byggas 4000 bostäder om året i Malmö. Den reviderade budgeten tar även upp just denna problematik, under rubriken ”Krafttag för fler bostäder” har stadsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljönämnden fått ett bidrag på 6,5 miljoner kronor för att snabba på bostadsplaneringen. Krafttag för fler bostäder alltså. Fantastisk rubrik, eller hur?

Lånet som staten tog för att finansiera Malmö kommuns kostnader når alltså inte ens upp till nämndernas äskande på 547 miljoner, för att nå upp dit krävs en skattehöjning på minst 30 öre i budgeten för 2017. Vad som också bör tilläggas är dock att dessa 547 miljoner är en på tok för låg uppskattning, samtidigt som bidraget från staten bara är en engångssumma och inget vi kan räkna med till kommande år. För att få in en skatteintäkt på 547 miljoner krävs en skattehöjning på hela 1 krona per intjänad 100-lapp! Värt att känna till är att Malmö redan idag årligen uppbär kommunalt utjämningsstöd från staten och andra kommuner på 4,4 miljarder, alltså 12 miljoner om dagen, för att kunna bära sina egna kostnader.

De styrande är dock luriga när det gäller att få ut pengar från Malmöborna utan att det syns på skatten. Vid byggandet av den nya avloppstunneln i Malmö kommer kostnaden istället betalas via Va-taxan vilket innebär en ökning på 70 kr i månaden för en familj boende i en villa eller 47 kr för den som bor i lägenhet.

Malmö kommuns stora bekymmer är inte bara de ekonomiska utan framförallt de sociala som till mångt och mycket är en direkt följd av de styrandes syn på invandring och mångkultur. De borgerliga partierna i Malmö har tyvärr ingen sundare inställning än de rödgröna, i sin budgetreservation för 2016 skriver Malmömoderaterna:

”Malmös urkraft grundar sig i mångfalden. I Malmös mångfald finns en styrka som ska lyfta Malmö till världens bästa stad. Med dynamiken som uppstår när människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och från olika kulturer möts kan resultaten bli fantastiska.”

Berättelsen om staden hade kunnat vara en framgångssaga men på grund av våra sociala problem är det helt tvärt om. Många människor arbetar i Malmö men allt för många av dessa väljer att inte bo i staden. I flera av Malmös kranskommuner är tryggheten större, kriminaliteten lägre, skolresultaten högre och skatten lägre. För barnfamiljer blir det därför tyvärr ofta ett naturligt steg att lämna Malmö för att bosätta sig utanför staden när barnen ska växa upp.

Samtidigt måste vi vara ärliga, för Malmö finns ingen quick-fix. Det kommer varken ta en eller två mandatperioder för att lösa de problem som Malmö står inför. Socialdemokraterna har fått styra Malmö i stort sett oavbrutet sedan den kommunala rösträttens införande och det är min övertygelse att Malmöborna förtjänar bättre än såhär.

Malmö behöver en förändring i grunden där det behöver ställas krav för att komma tillrätta med de problem som finns i staden. Det måste vara slut på att försöka ta i allvarliga problem med silkesvantar och dags att på riktigt förändra staden till det bättre. Ju mer vi försöker lösa våra problem med skattehöjningar, ju mindre attraktivt kommer det vara för de som arbetar att bo i Malmö. Vi befinner oss just nu i en ond cirkel som vi måste ta oss ur.

Malmö är en stad i kris, en kris som var stor redan innan höstens massiva inflyttning till staden. Den styrande minoriteten lappar, lagar och lånar för att ha råd med att klara av de utlöpande kostnader samtidigt som staden saknar pengar för nyinvestering. När Socialdemokraternas och Miljöpartiets förslag till budget presenteras i maj kommer vi få se ytterligare skattehöjningar vilka är en direkt följd av deras oansvariga politik både på ett nationellt och ett kommunalt plan. Malmö förtjänar bättre än såhär.

 

Pontus Andersson

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner