Situation Malmö

Underskott i Malmös hemlöshetsbudget

september 22
09:11 2015

Enligt stadskontorets delårsrapport januari-april, som brukar godkännas av Malmö stads kommunfullmäktige så har Malmö stad ett underskott på 33,5 miljoner kr i sin hemlöshetsbudget. Åter igen har hemlösheten blivit värre än vad man trodde.

I stadskontorets delårsrapport januari-april redovisas det att det finns ett underskott i Malmö stads hemlöshetsbudget. Hemlöshetsbudgeten för 2015 har varit 196,3 miljoner kr. Men prognosen är att kostnaderna för hemlösheten i Malmö kommer bli 229,8 miljoner kr.

Stora delar av underskottet ligger i stadsområde Norr och stadområde Öster. Stadsområde Norr har i sin hemlöshetsbudget ett underskott på 19 miljoner kr medan stadsområde Öster har ett underskott på 16 miljoner kr.

Malmö stad har en speciell regel för hemlöshetsbudgeten. Denna regel redovisas i delårsrapporten:

”Stadsområdesnämnderna har ett finansieringsansvar att genom åtgärder i verksamheten täcka 25 % av underskott avseende kostnader för hemlöshet medan resterande 75 % av underskottet belastar kommunens totala resultat.”

Denna regel innebär att 25,1 miljoner kr av underskottet kommer att täckas av Malmö stad medan 8,4 miljoner kr av underskottet faller på stadsområdesnämnderna. Så som prognoserna ser ut i delårsrapport januari-april så får stadsområdenämnd Norr ta 4,8 miljoner kr från annan verksamhet för att täcka underskottet i hemlöshetsbudgeten medan stadsområdesnämnd Öster får flytta över 4 miljoner kr från resten av verksamheten till hemlöshetsbudgeten.

Trots att Malmö stads rödgröna majoritet investerat mycket resurser i att minska hemlösheten så verkar det som att resurserna inte kommer att räcka till.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner