Situation Malmö

Utflödet av nyanlända från etableringen skapar kostnader

Utflödet av nyanlända från etableringen skapar kostnader
februari 12
09:08 2018

Antalet nyanlända som lämnar Arbetsförmedlingens etableringsprogram under hösten 2018 kommer öka drastiskt vilket kommer påverka kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Malmö stad.

Under 2017 har 57 personer i månaden lämnat Arbetsförmedlingens etableringsprogram för nyanlända i Malmö och gått över till öppen arbetslöshet eller program. Arbetsmarknads- och socialförvaltningens prognos är att utflödet kommer att öka långsamt till och med hösten 2018, då en snabb ökning till cirka 130 personer i månaden förväntas. En stor andel av dessa personer förväntas ansöka om ekonomiskt bistånd när de lämnar etableringen, vilket kommer öka Malmö stads kostnader för ekonomiskt bistånd.

De som deltar i etableringsprogrammet får etableringsersättning från Försäkringskassan och när etableringsprogrammet tar slut efter två år och de nyanlända inte har fått arbete så får de vända sig till kommunen för att få ekonomiskt bistånd. Även de som får etableringsersättning kan ansöka om ekonomiskt bistånd ifall behovet uppstår.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner