Situation Malmö

Varför stödjer de borgerliga partierna extremism?

Varför stödjer de borgerliga partierna extremism?
mars 07
12:33 2016

Nima Gholam Ali Pour berättar om hur borgerliga partier stödjer parallella skolor som sprider extremism i Rosengård.

Den 24:e februari deltog jag i Grundskolenämndens sammanträde som representant för Sverigedemokraterna. När grundskoledirektören hade sin informationspunkt där han informerar nämnden om de senaste händelserna i grundskoleförvaltningen så tog han upp uthyrningar av skollokaler, då vi Sverigedemokrater hade lyft upp att det inte är lämpligt att hyra ut skollokaler till föreningar som sprider ett våldsbejakande pro-palestinskt budskap.

Det som hade gjort frågan aktuell var det faktum att Apelgårdsskolan hyr ut skollokaler till två olika föreningar på helgerna, varav en har en islamisk profil och den andra sprider ett pro-palestinskt budskap. På lördagar så får föreningen Al-Hikma hålla undervisning som präglas av religiösa inslag och på söndagar så får Framtidsföreningen, som är en pro-palestinsk förening, hålla undervisning. Vårt argument var helt enkelt att det inte är lämpligt att i kommunala skollokaler bedriva en sådan indoktrinering av barn. Grundskoleförvaltningen hade meddelat oss att de inte ens visste vad som pågick i den verksamhet som Al-Hikma och Framtidsföreningen höll.

Jag har genom Al-Hikmas och Framtidsföreningens Facebook-grupper sett vad “undervisningen” består av och vilken profil dessa föreningar har. Nedan kan man se en bild från skolmaterial som delades ut till barn i dessa parallella skolor:

Namnlös1

I undervisningen i dessa parallella skolor framställdes Israel som ett område som palestinier skulle befria, vilket man kan se på bilderna nedan:

Namnlös

Skärmavbild 2016-03-07 kl. 13.36.04

Staten Israel framställdes som en illegitim stat. Undervisningen i dessa helgskolor är ren politisk indoktrinering. Dessa bilder och mycket annat material raderades från Al-Hikmas och Framtidsföreningens Facebook-sidor efter att Sverigedemokraterna började driva denna fråga.

Men den 24:e februari så diskuterade grundskoledirektören denna fråga i Grundskolenämnden och jag ifrågasatte om det var lämpligt att kommunala skollokaler används för denna sorts verksamhet. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tyckte att det var lämpligt att ha denna verksamhet i kommunala skollokaler. Deras ståndpunkt överraskade inte mig eftersom vi har presenterat allt material för Grundskolenämndens ordförande Anders Rubin(S) samt grundskoledirektören Anders Malmquist. Vi visste att de inte har något emot att denna verksamhet fortsätter i kommunala skollokaler.

Det som däremot överraskade mig var att Moderaterna med stöd av Liberalerna också gav sitt fulla stöd till att den här verksamheten skulle fortsätta i kommunens lokaler. Moderaternas gruppledare gick till och med så långt att hon började anklaga mig för att vara företrädare för “sakintressen” och att jag inte ens borde driva den här frågan.

Fram till ett tag sedan var jag vice-ordförande för organisationen Perspektiv På Israel men jag lämnade mina uppdrag i denna organisation just för att kunna driva denna fråga utan att anklagas för att företräda någon annan än Sverigedemokraterna. Men jag förväntade mig sådana anklagelser från vänsterpartister, inte moderater. Det finns ju många moderater och liberaler som har förtroendeuppdrag i pro-israeliska organisationer. Ordföranden för Samfundet Sverige-Israel är en liberal riksdagsledamot och ingen har anklagat honom för att företräda “sakintressen” när han diskuterar frågor som berör Israel. Dessutom har Socialdemokraterna i Malmö goda relationer med alla pro-palestinska organisationer, så Moderaternas anklagelser mot mig om att jag skulle företräda “sakintressen” var minst sagt märkliga.

Sverigedemokraterna i Malmö har gjort sitt bästa för att uppmärksamma och driva denna fråga. Men faktum är att både borgerliga och de rödgröna partierna vill att dessa skolor där man indoktrinerar barn i en extrem politisk världsbild ska fortsätta att finnas. Jag misstänker att om detta hade hänt i en skola i Limhamn så hade reaktionen varit en annan. Men Apelgårdsskolan ligger i Rosengård och i Rosengård verkar det som om att man får indoktrinera barn med politiska budskap som berör konflikter i Mellanöstern. Så länge borgerliga och rödgröna partier fortsätter ha majoritet i Grundskolenämnden så kommer dessa skolor fortsätta med sin “undervisning” där Israel demoniseras och där man lär barn att staten Israel inte existerar.

Malmö är en stad som har stora problem med antisemitism. Just området Rosengård där Apelgårdsskolan ligger är enligt polisen ett av Sveriges femton “särskilt utsatta” områden. Polisen menar att i ett särskilt utsatt område finns det bland annat parallella samhällsstrukturer, extremism, samt personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden. Att hyra ut kommunala skollokaler i ett särskilt utsatt område till föreningar som inte erkänner Israels existens är att förvärra extremismen som redan finns i dessa områden. Det är därför vi Sverigedemokrater har tagit upp denna fråga. Barnen i Apelgårdsskolan ska inte behöva utsättas för dessa extrema politiska budskap och det ska absolut inte hända i kommunens lokaler. Det har varit Sverigedemokraternas ståndpunkt och det är sorgligt att Moderaterna och Liberalerna stödjer dessa parallella skolor.

När man förmedlar detta politiska budskap till barn så vet vi hur detta påverkar barnen. Jag utgår ifrån att Liberalerna och Moderaterna vet detta också. Varför gör de inte något åt saken? Bilderna finns för alla att se. Vi vet att detta pågår. Moderaterna och Liberalerna talar om att bekämpa våldsbejakande extremism men när det kommer till kritan händer inte så mycket. Deras ställningstagande i Malmös Grundskolenämnd visar detta. De barn som får utsättas för denna indoktrinering varje helg i dessa parallella skolor är en symbol för de borgerliga partiernas passivitet när det gäller våldsbejakande extremism.

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner