Situation Malmö

Vårt enda alternativ är att besegra islamismen

Vårt enda alternativ är att besegra islamismen
november 16
13:56 2015

Nima Gholam Ali Pour skriver om ett nytt förhållningssätt som samhället måste ha gentemot islam och islamismen efter attackerna mot Paris den 13 november.

Terrorattackerna mot Paris den 13 november var en fruktansvärd händelse. Det är alla överens om. Men tyvärr kommer alla inte vara överens om vad vi ska göra härnäst. De som vet något om den islamistiska terrorismen och har följt utvecklingen och retoriken inom den islamistiska rörelsen de senaste åren vet att det här kommer vara den första av flera blodiga attacker i Europa. Islamisterna kommer inte sluta efter det här. Så vad ska vi göra i Sverige?

Jag kan upprepa två saker som jag nämnde efter attackerna mot Charlie Hebdo-redaktionen den 7 januari. Först och främst måste hela det svenska samhället ta avstånd från islamismen och fördöma denna ideologi. Vi måste erkänna att denna ideologi är lika vidrig som nazismen och kommunismen och om vi inte börjar bekämpa denna ideologi så kommer den kräva många liv.

Vi kan inte längre ha samtal med moskéer, organisationer eller politiker som är islamister eller flörtar med islamismen. Den tiden måste vi lägga bakom oss. Idag har Sverige en bostadsminister som har en bakgrund i den islamistiska rörelsen. Tar Mehmet Kaplan avstånd från islamismen? Idag är det en viktig och relevant fråga som måste besvaras. Om Sverige ska kunna ta avstånd från den islamistiska ideologin så kan vi inte ha islamistiska statsråd.

En organisation som Islamiska Förbundet i Sverige som bjudit in representanter för Muslimska Brödraskapet till Sverige kan inte längre räknas som rumsren. Antingen så är islamister en del av etablissemanget i Sverige, vilket de är idag, eller så tar det svenska samhället avstånd från islamismen. Det går inte att göra både och.

För det andra så måste vi börja diskutera islams roll i Europa. Det räcker inte längre med att säga att islam är fredens religion, eftersom det är uppenbart att islam inte är fredens religion. De flesta människor associerar islam med terrorism. Så är det bara och de som bär skulden för det är alla muslimer som på något sätt stödjer eller sympatiserar med terrorister. Så vi måste inleda en diskussion om hur vi hanterar denna situation.

Det är inte lätt. Islam är en världsreligion och vi har religionsfrihet i Sverige. Så vi måste på allvar ta reda på vilka muslimska organisationer som hetsar och har politiska mål som baseras på profeten Muhammeds vision, som var allt annat än fredlig, och vilka muslimska organisationer som bara vill utöva det vi i västvärlden betecknar som religion. Vi måste ha den här diskussionen eftersom islamistiska terrorister kommer att rekrytera bland muslimer och islamismen kommer på ett sätt eller annat vara en del av islam, under en lång tid framöver.

Tyvärr befinner vi oss i en situation där en världsreligion har blivit ett hot mot vår säkerhet och vårt sätt att leva. Det här kan vi inte vifta bort med floskler utan här måste vi inleda en jobbig diskussion där man faktiskt måste diskutera vad religionsfrihet innebär. Om det är så att vissa muslimer har uppfattat att islam är ett juridiskt och politiskt system som kan implementeras i Sverige, på grund av att Sverige har religionsfrihet, så finns det en konflikt. Den konflikten får man ta med de muslimerna och där får man stå upp för svenska värderingar.

Man måste tydligt slå fast att den här idéen att islam på något sätt skulle vara viktigare än svenska lagar och värderingar är nonsens. I Sverige gäller svenska lagar och värderingar och om det finns någon muslim som inte förstår det så får man se till att förmedla det budskapet till den muslimen. Man måste också tydligt förmedla budskapet att om islam någon gång skulle hota vår livstil så är vi beredda att försvara oss.

Denna diskussion om islam behöver inte bli problematisk. Om det är så att alla Sveriges muslimer håller med om att svenska lagar och värderingar gäller i Sverige och islam får vara en religion som utövas i den existentiella sfären, av de som vill vara muslimer, så finns det ingen konflikt. Men om det finns muslimer som tycker att det svenska samhället ska anpassa sig till islams lagar och regler, då har vi ett problem. För det finns en konflikt mellan de värderingar som finns inom islam och de frihetliga värderingar som Sverige och västvärlden har.

Hur som helst så är det viktigt att vi har den här diskussionen och tar reda på vilka muslimska aktörer som utmanar västerländska värderingar. För det är just denna kulturella utmaning, som går ut på att islam vill expandera, som manifesterar sig i terrorism. De som attackerade Paris ville ha ett globalt kalifat. I deras globala kalifat ingår även Sverige. Vi har en konflikt!

Det låter tufft, men faktum är att i slutändan så kan bara en av oss vinna. En ideologi som går ut på att skapa ett globalt kalifat genom våld vill inte ha hälften av världen. Ett globalt kalifat omfattar hela världen. Så om vi inte besegrar islamismen så går den västerländska civilisationen under. Det kommer inte finnas något Sverige längre. Vårt enda alternativ är att segra över islamismen.

Det här måste Sverige acceptera, trots att det inte låter så snällt. Men vi befinner oss i en situation där vi har fiender, som hatar den västerländska civilisationen, och som inte är så snälla. Så i slutändan handlar det inte om den enskilda muslimen är fredlig eller en terrorist, utan det handlar om islam kommer vara ett hot mot västvärlden och Sverige eller om islam kommer att vika sig och acceptera att i Sverige så råder svenska lagar och värderingar. Det är vad diskussionen handlar om.

Om majoriteten av muslimerna i Europa aktivt motarbetar terrorism och islamism så kommer det inte att finnas någon konflikt. Men då får muslimer faktiskt stå upp för en mer liberal version av islam och aktivt protestera mot organisationer som Islamiska Förbundet i Sverige. I denna stund i historien så ligger det faktiskt ett ansvar på muslimerna. Det är kanske inte rättvist att ställa ett sådant krav på muslimer men när det finns inflytelserika imamer runtom i världen som predikar om att förgöra västvärlden, så blir situationen sådan att man måste ställa krav. Muslimer får helt enkelt ta ställning till hur de definierar sin religion. Hur islam definieras blir relevant när vissa muslimer rättfärdigar ett krig mot västvärlden med sin definition av islam.

Att stå upp för och försvara svenska värderingar är inte att diskriminera muslimer. Att ta avstånd från en ideologi som vill kolonisera Europa är inte att diskriminera muslimer. Vi kan respektera religionsfrihet på samma gång som vi bekämpar islamism och har en ordentlig diskussion om islam. Vad vi inte har råd med är att vara otydliga när islam utmanar västvärlden. Sverige måste sätta ner foten och visa vad som väntar om konflikten mellan islam och Sverige skulle eskalera.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner