Situation Malmö

Verksamhet för unga missbrukare förbereder sig för ensamkommande

Verksamhet för unga missbrukare förbereder sig för ensamkommande
november 09
08:43 2015

Maria Malmö, en verksamhet som bekämpar missbruk bland ungdomar, anställer en person som endast ska jobba med ensamkommande barn.

Maria Malmö är en öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 25 år som har problem med alkohol eller droger. Öppenvårdsmottagningen är ett samarbete mellan Malmö stad och Region Skåne. Personalen består av socionomer, kuratorer, sjuksköterskor, läkare och en medicinsk sekreterare.

Trots att Maria Malmö är en verksamhet som ska rikta sig mot unga missbrukare så har Maria Malmö anställt en person som ska bara jobba med ensamkommande barn. I sociala resursförvaltningens kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2014 så kan man läsa följande:

“Maria Malmö har med hjälp av medel från Länsstyrelsen förstärkt med en personal som ska arbeta enkom med ensamkommande barn. Verksamheten har även sökt och fått ersättning från Länsstyrelsen för att skapa beredskap och mottagningskapacitet för att utveckla samverkan för mottagande av nyanlända gällande projektet ‘Preventiva insatser mot droger’. Projektet startade 2014 och kommer pågå under 2015. Projektets främsta syfte är att utbilda boendepersonal om droger och dess skadeverkningar, utbilda i bemötande och förhållningssätt samt bedriva behandlingsarbete med ensamkommande barn.”

Det står ingen förklaring i kvalitetsberättelsen om varför Maria Malmö, en verksamhet som jobbar med unga missbrukare, anser att de behöver personal som endast jobbar med ensamkommande barn.

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner