Situation Malmö

Vi behöver en hederlig diskussion om Nato-medlemskapet

Vi behöver en hederlig diskussion om Nato-medlemskapet
oktober 26
13:12 2015

Nima Gholam Ali Pour skriver en en krönika om hur billig försäljartaktik dyker upp och den seriösa debatten försvinner, när viktiga frågor som Nato- och EU-medlemskap diskuteras i Sverige.

Den 11 oktober sändes en partiledardebatt i SVT Agenda. Det som väckte mitt intresse var hur de borgerliga partierna har börjat diskutera Nato-medlemskap. En balanserad debatton där man väger för- och nackdelar mot varandra har ersatts av ren propaganda där borgerliga politiker försöker sälja in ett Nato-medlemskap till svenska folket genom att förvränga fakta. Ebba Busch Thors argument i partiledardebatten för Nato-medlemskap var följande:

”Därför att vi i dagsläget saknar beredskap och möjlighet att kunna försvara Sverige i längre än några dagar och vi ser ett Ryssland som ökar i aggressivitet. Vi ser dessvärre att utvecklingen i Ukraina går åt fel håll samtidigt som Östersjön är utav en oerhörd viktig strategisk fråga att se till att hålla det fritt och öppet. Då behöver vi söka medlemskap i försvarsunionen Nato för att kunna säkra ett fritt och demokratiskt Östersjön även framöver.”

Tanken bakom denna sortens argumentation är att det finns en organisation som kommer att lösa de problem som Sverige av någon anledning inte skulle kunna lösa själv. Nato skulle då vara någon sorts välgörenhetsorganisation som går runt till demokratiska länder och erbjuder en magisk lösning på alla deras säkerhetspolitiska problem. En av de borgerliga partiledarna under partiledardebatten beskrev Nato som en försäkring. Om Nato skulle fungera som en försäkring så skulle Sverige betala en summa pengar och så skulle massor av länder dyka upp och försvara Sverige när Sverige utsätts för ett militärt angrepp. Men är det så Nato fungerar?

Problemet med de borgerliga partiernas argumentation för Nato-medlemskap är att de inte har förstått den grundläggande principen som Nato baseras på, nämligen det som kallas ”collective defense”. Vare sig man kallar Nato för en militärallians eller en försvarsunion så är den grundläggande tanken bakom Nato att medlemsländerna går med på att försvara varandra om ett av de andra medlemsländerna blir utsatta för ett angrepp. Vad räknas då som ett angrepp? Ja, den enda gången artikel 5 i North Atlantic-avtalet åberopats och ett Nato-land har krävt att alla andra Nato-länder har en skyldighet att skicka stöd var efter terroristattackerna mot WTC den 11 september 2001. Ett angrepp behöver därmed inte vara en militär invasion, det kan vara terrorism eller något annat som kan definieras som ett angrepp. Med det i åtanke blir frågan om Sverige är tvunget att skicka svenska soldater för att försvara Turkiet relevant då den turkiska statens krig mot PKK just nu håller på att eskalera. Vad händer om Turkiet utsätts för ett massivt terroristangrepp och Sverige är medlem i Nato? Det är en intressant och relevant fråga som de borgerliga partierna måste besvara och förhålla sig till i en seriös debatt om Nato-medlemskap.

När jag efter partiledardebatten skrev några ord om Nato-debatten på Twitter så dök en centerpartistisk regionpolitiker snabbt upp och menade att ”medlemsländer har veto” och väljer själv om hur de ska delta. En KDU-ordförande från Ängelholm verkade vara inne på samma linje. Tyvärr vill de borgerliga politikerna få allmänheten att tro att Sverige inte behöver skicka någon trupp om ett annat Nato-land utsätts för angrepp. Men då behöver väl inget annat Nato-land hjälpa Sverige heller om Sverige utsätts för angrepp. Rent logiskt går argumentationen inte ihop.

Det stämmer att Sverige, som Nato-medlem, själv bestämmer hur man ska stödja andra Nato-länder ifall något Nato-land utsätts för angrepp. Men Nato är en militärallians där ett av kraven för att bli medlem är att 2 procent av landets BNP går till försvaret. Tanken är inte att Sverige ska skicka genusvetare om något annat Nato-land blir utsatt för angrepp utan Sverige ska skicka soldater som är redo att offra sina liv för att försvara ett annat land.

Den försäljartaktik som dyker upp då Sverige diskuterar att ansluta sig till någon överstatlig eller mellanstatlig organisation är något som tyvärr upprepas gång på gång. När EU-medlemskapet diskuterades så var det ingen som berättade för allmänheten att det skulle komma en dag då 60 procent av kommunernas verksamhet och 50 procent av landstingen och regionernas verksamhet skulle påverkas av vad politiker bestämmer i Bryssel. Det fanns ingen djupare diskussion om att EU-rätten skulle i praktiken fungera som Sveriges författning och ha företräde framför svensk lag. Även då fanns denna försäljartaktik där man framställde EU som någonting som endast skulle göra det lättare att semestra ute i Europa.

Med tanke på att Nato-medlemskap i slutändan handlar om att svenska soldater kan skickas till ett annat land där deras liv sätts i fara så måste borgerliga politiker i Sverige ha värdighet nog att lägga undan försäljartaktiken och erbjuda allmänheten en hederlig diskussion där man får väga för-och nackdelar emot varandra och se om det ligger i Sveriges intresse att gå med i Nato.

Att kasta fram Ryssland som ett argument för Nato-medlemskap är absurt. Om USA och Ryssland håller på att starta ännu ett nytt kallt krig i Europa så är det väl bättre för Sverige att förhålla sig neutrala och alliansfria som man gjorde under det förra kalla kriget. Dessutom borde den första reaktionen gentemot rysk aggression vara att Sverige själv stärker sitt försvar så att man kan försvara sig.

De som är intresserade av utrikespolitik överhuvudtaget vet att Ryssland inte uppfattar att Nato är en försvarsunion eller någon sorts försäkring. Utan Ryssland uppfattar Nato som ett hot, och ett svenskt medlemskap i Nato skulle försämra förhållandena mellan Ryssland och Sverige eftersom Ryssland skulle få uppfattningen att Washington flyttar fram sina positioner i Skandinavien. Sverige kommer bli en del av ett nytt kallt krig där hoten mot Sverige kommer att öka. För en paranoid rysk stormakt så innebär ett svenskt Nato-medlemskap amerikanska militärbaser på Gotland.

Alliansfriheten kommer även i fortsättningen att vara det mest effektiva sättet att bevara fred för svenskar. Nato-medlemskap kommer kanske se till att Sverige kan försvara sig, men det vore ännu bättre att helt och hållet undvika en situation där vi behöver försvara oss mot Ryssland. Det gör vi genom att bevara alliansfriheten och bygga upp ett starkt försvar som avskräcker ryssarna från att attackera Sverige. Det är min åsikt i frågan.

De borgerliga politikerna får också lägga fram sina åsikter i Nato-frågan men de behöver inte lägga fram sina argument som om de tänkte sälja en dammsugare. Det är dags att borgerliga politiker visar lite respekt för allmänheten, för en gångs skull!

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner