BRISTER I ROSENGÅRDSSKOLAN OCH VIDEDALSSKOLAN

Det pågående projektet i stadsområde Öster avslöjade brister i framförallt Rosengårdsskolan i form av undermåliga lokaler i behov av renovering.

En delrapport från det projektet ger en insyn i hur illa situationen är i vissa av skolorna i Malmös stadsområde Öster. De skolor som projektet arbetat med är Videdalsskolan och Rosengårdsskolan med elever från årskurs ett till sex. Ett av projektets mål är en ha 100-procentiga lokaler. I delrapporten så kan man läsa följande som förklaring till varför detta mål inte kan mätas:

”Det finns i dagsläget ingen tillförlitlig och jämförbar statistik som mäter lokalernas skick, och därmed är det omöjligt att utröna i fall renovering har brist på något sätt.”

Det innebär att Rosengårdsskolan och Videdalsskolan inte har haft något system där man ser vilka problem som finns i lokalerna, trots att adekvata miljöer är ett krav. Enligt delrapporten så har Videdalsskolan och Rosengårdsskolan börjat se över lokalerna och ska återkomma med ett resultat i dagarna.

Ännu ett mål för projektet har varit att utvärdera taken på lokalerna. Det man funnit är att det behövs anlitas takläggare för att komma till rätta med problemen i bjälklag och övriga fundament. Man måste även byta fönster på vissa av skolornas byggnader, främst de byggda på 60-talet. Skolorna har inte haft någon som helst statistik över hur taken underhållits under åren.

”Den gemensamma analysen och kommentaren till ovanstående försämring av resultaten på Rosengårdsskolan är troligtvis att mätningarna för skolår 2013/14 genomfördes i direkt anslutning till att vatten började läcka in från taken. Den för skolan betydligt högre siffrorna än vanligt återspeglar den omedelbara lättnad och det upplevda lugn som infann sig när de problemen åtgärdades.

Resurserna till projektet kommer från investeringsfonden som inrättades av Malmös kommunfullmäktige den 12 april 2012. Syftet med investeringsfonden är att investera i förebyggande arbete som gagnar miljöerna för barn och unga. Den ska även främja utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt som kan leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader.

Sättet som projektet ska minska kostnaderna är genom att på sikt minska kostnaderna för reparationer och renoveringar av lokalerna. Det har skett en viss minskning av ansökan till skoldaghemsplaceringar mellan vårterminen 2014 till vårterminen 2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.