UNGA UTRIKESFÖDDA MÄN ÄR VÄRST DRABBADE AV ARBETSLÖSHETEN I MALMÖ

Malmö fortsätter att ha en hög arbetslöshet enligt en rapport från Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, och utrikesfödda är värst drabbade.

Antalet arbetslösa i Malmö ökade från i genomsnitt 21 815 personer under perioden januari till augusti 2014 till 22 127 personer under samma period 2015. Antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) i Malmö minskade från i genomsnitt 3 835 personer under perioden januari – augusti 2014 till 3 527 personer under första halvåret 2015.

Arbetslösheten i Malmö är högre än i riket som helhet och i jämförelse med andra stora städer. Arbetslösheten i Malmö ligger kvar på 14,9 procent för perioden januari till augusti 2015, oförändrat jämfört med samma period 2014.

Källa: Rapporten “Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015, Januari – augusti 2015”, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Även ungdomsarbetslösheten i Malmö är högre än i riket som helhet och i jämförelse med andra stora städer. Dock har arbetslösheten för gruppen 18-24 år minskat från 23,4 procent under perioden januari till augusti 2014 till 21,6 procent under samma period 2015

Källa: Rapporten “Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015, Januari – augusti 2015”, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Arbetslösheten bland män är 16,5 procent medan arbetslösheten bland kvinnor är 13,2 procent. Arbetslösheten har minskat bland unga män från 28 procent av arbetskraften under perioden januari till augusti 2014 till 26,2 procent under samma period 2015. För unga kvinnor har det skett en minskning från 18,9 procent till 17,1 procent under samma period. Samtidigt har arbetslösheten ökat för gruppen utrikesfödda från 27,9 procent till 28,4 procent. Arbetslösheten har ökat mest bland utrikesfödda unga kvinnor från 34,8 procent till 36,1 procent. Arbetslösheten bland utrikesfödda unga män ligger på 41 procent.

Arbetslöshet i Malmö

Källa: Rapporten “Arbetslöshet och sysselsättning i Malmö halvårsanalys 2015, Januari – augusti 2015”, Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.