VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM SKA INTE STÖDJAS

Det riktas en uppmaning till de rödgröna partierna i Malmö: “Det rödgröna styret i Malmö måste sluta stödja föreningar som samarbetar med våldsbejakande extremister.”

Föreningen Kontrakultur är en förening i Malmö som är en vidareutveckling av föreningen Möllevångsfestivalen. Kontrakultur är bland annat medlemmar i ABF Malmö. Föreningen Kontrakulturs viktigaste verksamhet är att de driver kulturhuset och det sociala centret Kontrapunkt. 2015 fick föreningen Kontrakultur 315 000 kr av kulturnämnden och inför 2016 så har kulturnämnden beslutat att man ska ge föreningen Kontrakultur 315 000 kr i skattemedel.

Att kulturnämnden i Malmö stödjer en viss förening med skattemedel är inga nyheter och inte speciellt häpnadsväckande. Det som däremot är häpnadsväckande är att på Kontrapunkts hemsida så kan man läsa att en av deras “vänner & samarbetspartners” är Förbundet Allt åt alla.

Enligt den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism så är Förbundet Allt åt alla våldsbejakande vänsterextremister. På hemsidan “Samtalskompassen” som är en del av det utbildningsmaterial som den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism förvaltar så kan man läsa följande om Förbundet Allt åt alla:

“Förbundet Allt åt alla är en revolutionär autonom grupp som verkar för klassamhällets avskaffande: ‘Vi ska som organisation delta i de frågor och konflikter som för arbetarklassen samman. Vi är motståndare till alla former av klassamarbete’, skriver man på sin hemsida. Gruppen engagerar sig i en rad olika frågor, som arbetsrätt och boendepolitik. Exempelvis har den arrangerat så kallade ‘överklassafaris’, bussresor till mer välbeställda stadsdelar under parollen ‘Odla ditt klasshat’. Förbundet Allt åt alla argumenterar för en mångfald av strategier i kampen mot högerextremism, där både fredliga och våldsamma metoder ingår. Organisationen har samlat pengar till aktivister i Revolutionära fronten som dömts för grova våldsbrott.”

Vad som äger rum just nu är att kulturnämnden i Malmö ger skattemedel till en organisation som öppet samarbetar med våldsbejakande extremister. Regeringen anser att Förbundet Allt åt alla är våldsbejakande extremister. Kontrapunkt har en annan åsikt och ser de som “vänner & samarbetspartner”.

Antingen anser Malmö stad att regeringens bedömningar av vilka som är våldsbejakande extremister är värdelösa eller så är det så att Malmö stad inte tar avstånd från våldsbejakande extremism. Genom sitt agerande så skapar kulturnämnden i Malmö stad en praxis. Denna praxis innebär att i Malmö så kan föreningar som samarbetar med våldsbejakande extremister få ekonomiskt stöd från kommunen. Vi kan ha föreningar som samarbetar med nazister som får skattemedel i Malmö, om de rödgröna får bestämma.

I november 2015 gjorde Malmös socialdemokratiska kommunalråd ett märkligt uttalande om att högerextremister är ett större hot än IS, i Sverige. Med tanke på att Malmö stad ger ekonomiskt stöd till en organisation som Kontrapunkt, som öppet samarbetar med våldsbejakande extremister, kan det vara så att de rödgröna partierna i Malmö stad har egna definitioner av vad våldsbejakande extremism är, som skiljer sig från de nationella definitionerna.

Det finns inget annat sätt att förklara hur kulturnämnden i Malmö kan överföra skattemedel till organisationen Kontrapunkt som öppet samarbetar med våldsbejakande extremister. Antingen är det så att Malmö stad aktivt stödjer våldsbejakande extremism, vilket de i praktiken gör genom att de ger skattemedel till Kontrapunkt, eller så erkänner inte Malmö stad de nationella definitionerna av vad våldsbejakande extremism är.

Som skattebetalare så tänker man kanske att ens skattepengar går till att motverka våldsbejakande extremism för att ens nära och kära ska vara tryggare. Men här i Malmö, så har de rödgröna partierna sett till att Malmöbornas skattepengar går till en organisation som öppet på sin hemsida skriver att de samarbetar med våldsbejakande extremister. Det rödgröna styret i Malmö måste sluta stödja föreningar som samarbetar med våldsbejakande extremister. Vi kan ha olika åsikter men låt oss åtminstone sluta upp bakom det demokratiska samhället. Det minsta vi kan kräva av de rödgröna partierna i Malmö är en demokratisk värdegrund.

Leave a Reply

Your email address will not be published.