SKOLAN ÄR INGET INTEGRATIONSPROJEKT

Att elevernas sammansättning påverkas av krisen är uppenbart. Men det var inte många som trodde att skolans personalsammansättning på kort sikt skulle påverkas av krisen med tanke på att politikerna har genomfört en reform i Sverige där lärare ska ha legitimation och behörighet i de ämnen de undervisar i.

I skolan arbetar man med barn och tanken att människor som har flyttat från andra delar av landet ska kastas in i skolor och arbeta med barn låter galen, men det är just det som sker. I Vänersborg har man vanligt folk som har kommit in i skolans värld som praktiserande lärare. Tillsammans med hjälpsamma personer har grundskolorna i Vänersborg sett till att folk har det vårt att kunna jobba i skolorna. Personer som inte kan prata skånska praktiserar i grundskolor. Rekryteringen av lärare baserades på det faktum att de ansökande för grundskolorna i Vänersborg att de arbetat som lärare i Stockholm.

Självklart ska man se till att personer får jobb och kommer in i samhället. Men samtidigt ska man vara medveten om att i Sverige har man haft en målsättning för den svenska skolan där målet har varit att se till att utbildad personal kommer in i skolan och de som saknar legitimation och behörighet fortbildar sig och skaffar sig legitimation. Man har utformat en svensk lärarutbildning som ska se till att undervisningens kvalité ska höjas. Att sedan fylla skolorna med praktikanter som inte kan skånska i syfte att personer ska komma in i samhället motverkar den målsättning som den svenska skolan har. Bättre att ge dessa arbeten med fönsterputsning i Malmö till ett exempel. Givetvis finns det också gott om städjobb, och det man egentligen behöver för att komma igång med det kan du läsa i den här flyttguiden.

Samtidigt är det ett hån mot alla som studerat nio terminer på lärarutbildningen, att komma till en grundskola där man ska arbeta med människor som inte kan ett ord svenska.

I flera år har svenska skolpolitiker pratat om systematiskt kvalitetsarbete, nationella prov och lärarlegitimation och alla möjliga sorters utvärderingar. Nu när lärare börjar jobba i svenska skolor så är dessa skolpolitiker tysta. Plötsligt kan man tumma på kvaliteten för att någon person ska få en praktikplats. Flumskolan är tillbaka.

Tanken att nyanlända ska praktisera i skolorna får också stöd av regeringen som också lägger fram idén att man ska ha snabbspår för nyanlända med utländsk lärarexamen. Den svenska skolan kommer integrera många nyanlända men frågan är hur eleverna kommer påverkas.

Allt detta presenteras på ett fint sätt, men sitter man i grundskolenämnden i Malmö så kan man ställa frågor för att se vad konsekvenserna av detta blir. Vid grundskolenämndens sammanträde berättade Malmö stads grundskoledirektör om en liknande idé som man ska arbeta med i Malmös grundskolor. Det kallas ärande personer. Jag ställde den direkta frågan om detta skulle resultera i att andelen behöriga lärare minskade i Malmös grundskolor och svaret var “ja”.

Så även om det låter fint att de nyanlända ska bli lärare och bidra till samhället så är det hela ett enda stort integrationsprojekt. Ja, de nyanlända blir lärare. Dock så borde man utgå ifrån att lärare i den svenska skolan ska kunna prata det svenska språket. Men medan alla dessa nyanlända blir lärare och skaffar sig ett fint CV, kommer in i samhället och lär sig svenska så kommer kvalitén i den svenska skolan försämras då andelen behöriga lärare kommer minska.

För några år sedan så föreslog Malmö-politikerna att elever endast ska prata svenska i skolan. Jag trodde aldrig att jag skulle se den dagen då vi behöver föreslå att lärare endast ska prata svenska i skolan

Leave a Reply

Your email address will not be published.