Situation Malmö

Skolan är inget integrationsprojekt

Skolan är inget integrationsprojekt
december 30
11:01 2015

Nima Gholam Ali Pour kritiserar hur man försämrar kvalitén i den svenska skolan för att nyanlända ska kunna bli “lärare”.

Att elevernas sammansättning påverkas av migrationskrisen är uppenbart. Men det var inte många som trodde att skolans personalsammansättning på kort sikt skulle påverkas av migrationskrisen med tanke på att politikerna har genomfört en reform i Sverige där lärare ska ha legitimation och behörighet i de ämnen de undervisar i.

I skolan arbetar man med barn och tanken att människor som har flytt från krigsområden ska kastas in i skolor och arbeta med barn låter galen, men det är just det som sker. I Vänersborg talar man om “asylsökande lärare” som har kommit in i skolans värld som praktiserande lärare. Tillsammans med “hjälpsamma personer på polisen” har grundskolorna i Vänersborg sett till att asylsökande utan personnummer fått utdrag ur belastningsregistret, för att kunna jobba i skolorna. Personer som inte kan prata svenska praktiserar i grundskolor. Rekryteringen av dessa “asylsökande lärare” baserades på det faktum att asylsökande berättade för grundskolorna i Vänersborg att de arbetat som lärare i sitt hemland.

Det låter som ett dåligt skämt. Någon från Mellanöstern utan personnummer dyker upp i en svensk grundskola och säger att han eller hon har arbetat som lärare  i sitt hemland, men kan inte ett ord svenska. Därefter får han eller hon praktisera i en grundskola trots att målet i den svenska skolan är att man ska ha legitimation för att undervisa. Polisen trollar fram utdrag ur belastningsregistret trots att man inte har någon aning om vad denna person har gjort i sitt hemland.

Självklart ska man se till att nyanlända får jobb och kommer in i samhället. Men samtidigt ska man vara medveten om att i Sverige har man haft en målsättning för den svenska skolan där målet har varit att se till att utbildad personal kommer in i skolan och de som saknar legitimation och behörighet fortbildar sig och skaffar sig legitimation. Man har utformat en svensk lärarutbildning som ska se till att undervisningens kvalité ska höjas. Att sedan fylla skolorna med praktikanter som inte kan det svenska språket i syfte att nyanlända ska komma in i samhället motverkar den målsättning som den svenska skolan har.

Samtidigt är det ett hån mot alla som studerat nio terminer på lärarutbildningen, att komma till en grundskola där man ska arbeta med människor som inte kan ett ord svenska. Bara för att hundratusentals migranter kommer till Sverige så innebär det inte att den svenska skolan ska förvandlas till ett enda stort integrationsprojekt där nyanlända ska lära sig svenska genom att tala med barn.

I flera år har svenska skolpolitiker pladdrat om systematiskt kvalitetsarbete, nationella prov och lärarlegitimation och alla möjliga sorters utvärderingar. Nu när “asylsökande lärare” börjar jobba i svenska skolor så är dessa skolpolitiker tysta. Plötsligt kan man tumma på kvaliteten för att någon nyanländ migrant ska få en praktikplats. Flumskolan är tillbaka men alla pratar arabiska.

Tanken att nyanlända ska praktisera i skolorna får också stöd av regeringen som också lägger fram idén att man ska ha “snabbspår för nyanlända med utländsk lärarexamen”. Den svenska skolan kommer integrera många nyanlända men frågan är hur eleverna kommer påverkas av nyanlända lärare som tagit ett “snabbspår” och egentligen har en afghansk lärarutbildning.

Allt detta presenteras på ett fint sätt, men sitter man i grundskolenämnden i Malmö så kan man ställa frågor för att se vad konsekvenserna av detta blir. Vid grundskolenämndens sammanträde den 16 december berättade Malmö stads grundskoledirektör om en liknande idé som man ska arbeta med i Malmös grundskolor. Det kallas “nyanlända lärare”. Jag ställde den direkta frågan om detta skulle resultera i att andelen behöriga lärare minskade i Malmös grundskolor och svaret var “ja”.

Så även om det låter fint att de nyanlända ska bli “lärare” och bidra till samhället så är det hela ett enda stort integrationsprojekt. Ja, de nyanlända blir “lärare”. Jag skriver lärare i citattecken eftersom jag utgår ifrån att lärare i den svenska skolan ska kunna prata det svenska språket. Men medan alla dessa nyanlända blir “lärare” och skaffar sig ett fint CV, kommer in i samhället och lär sig svenska så kommer kvalitén i den svenska skolan försämras då andelen behöriga lärare kommer minska. De svenska elevernas framtid offras på integrationspolitikens altare.

För några år sedan så föreslog Malmö-politikerna Allan Widman(L) och Ewa Bertz(L) att elever endast ska prata svenska i skolan. Jag trodde aldrig att jag skulle se den dagen då vi behöver föreslå att lärare endast ska prata svenska i skolan. Jag trodde det var självklart att alla lärare ska kunna ordentlig svenska då dåliga kunskaper i svenska kan påverka elevens utveckling på ett mycket negativt sätt. Men den dagen har tyvärr kommit.

 

Nima Gholam Ali Pour

Dela

Om författaren

Pontus Andersson

Pontus Andersson

Fler artiklar

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner