Situation Malmö

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning
    Familjeåterföreningar skapar hemlöshet

Familjeåterföreningar skapar hemlöshet

Migrantkrisen under hösten 2015 har resulterat i att många familjer har återförenats. Men då bostäder saknas så leder dessa återföreningar till ökad hemlöshet. Stadsområdesnämnd Öster som är en av Malmö stads stadsområdesnämnder beskriver i sin delårsrapport som omfattar perioden januari-april 2016, hur invandringen förvärrar hemlösheten i Malmö: “En del flyktingar kommer som anknytning till någon som redan bor i stadsområde Öster. Anknytningspersonen bor ofta i familjehem, inneboende eller i en

Läs hela artikeln
    Malmös höga arbetslöshet skapar hemlöshet

Malmös höga arbetslöshet skapar hemlöshet

Stadskontoret menar att låga inkomster, arbetslöshet och en låg takt i bostadsbyggandet är orsakerna till hemlöshetsproblematiken i Malmö. En rapport från stadskontoret slår fast att ökad sysselsättning och ett ökat bostadsbyggande är gemensamma utmaningar för Malmö stad och marknadens aktörer för att bostadsförsörjningen ska fungera. Just nu är arbetslösheten i Malmö dubbelt så hög som i riket. Samtidigt har befolkningen ökat de senaste åren medan bostadsbyggandet inte ökat i samma

Läs hela artikeln
    Är manliga namn överrepresenterade på Malmös gator?

Är manliga namn överrepresenterade på Malmös gator?

Jämställdhetsarbetet i Malmö stad är inte något som redovisas noggrant i medierna. I Malmö stads årliga jämställdhetsredovisning kan man få en bild av vad den styrande rödgröna minoriteten i Malmö ser som jämställdhetsarbete. Malmö stad brukar publicera en årlig jämställdhetsredovisning som redovisar hur de olika förvaltningarna följer “Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering” som ska se till att Malmö blir en jämställd stad 2020. I jämställdhetsredovisningen 2015 så presenteras intervjuer med personer i

Läs hela artikeln
    Sjukfrånvaron ökar i Malmö stad

Sjukfrånvaron ökar i Malmö stad

Sjukfrånvaron har ökat i Malmö stad sedan 2011 och huvudorsaken för sjukfrånvaron bland Malmö stads medarbetare är psykisk ohälsa. Sjukfrånvarovolymen bland Malmö stads medarbetare var 6,85 procent 2015 vilket innebar en ökning med 0,57 procentenheter jämfört med 2014. Kvinnors sjukfrånvaro var 7,61 procent, en ökning med 0,7 procentenheter och mäns sjukfrånvaro var 4,37 procent, en ökning med 0,19 procentenheter i jämförelse med 2014. Sjukfrånvarovolymen 2015 (6,85 procent) motsvarade 25,0 kalenderdagar

Läs hela artikeln
    Lokal diskrimineringsbyrå får en extra miljon från Malmö stad

Lokal diskrimineringsbyrå får en extra miljon från Malmö stad

Den vänsterorienterade diskrimineringsbyrån MmD får en miljon kr från Malmö stad trots att underlag saknas för att bedöma MmD:s ansökan. Malmö mot Diskriminering(MmD) är en vänsterorienterad antidiskrimineringsbyrå i Malmö, vars styrelse består av socialdemokrater och vänsterpartister. I maj så beslutade kommunstyrelsen att ge MmD en miljon kr i ekonomiskt stöd. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna reserverade sig mot beslutet. MmD har i 2,5 år bedrivit antirasistisk verksamhet i Malmös grundskolor. Bland

Läs hela artikeln
    10 000 medarbetare inom Malmö stad spelade ett dysfunktionellt spel

10 000 medarbetare inom Malmö stad spelade ett dysfunktionellt spel

Sedan 2008 har Malmö stads medarbetare fått spela ett brädspel på arbetstid, som idag bedöms innehålla faktamässigt felaktiga frågor som är kränkande. Mångfaldsspelet är ett brädspel som Malmö stad tog fram 2008. Syftet med Mångfaldsspelet är att uppnå ökad förståelse för olikheter hos medarbetarna i Malmö stad, inse nyttan med att medarbetarna i Malmö stad är olika och förstå att “mångkulturell kompetens” är värdefull i Malmö stads verksamhet. Sedan Mångfaldsspelet

Läs hela artikeln
    SD-initiativ blir verklighet i stadsområde Öster

SD-initiativ blir verklighet i stadsområde Öster

Sverigedemokraternas förslag om att införa riktlinjer för samarbete med civilsamhället i stadsområde Öster, där Rosengård ingår, blev verklighet. Ett förslag från Sverigedemokraternas grupp i stadsområdesnämnd Öster om att upprätta riktlinjer för samarbete med civilsamhället blev verklighet när en enig nämnd röstade igenom riktlinjerna den 27 april. Under 2015 upptäckte Sverigedemokraterna i stadsområdesnämnd Öster att det inte fanns några riktlinjer när det gäller samarbete med föreningar och att rent teoretiskt så

Läs hela artikeln
    Hemlösheten i Malmö drabbar invandrare

Hemlösheten i Malmö drabbar invandrare

Hemlösheten i Malmö ökar samtidigt som majoriteten av hemlösa i Malmö är födda i ett annat land än Sverige. Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösa. 2015 års kartläggning genomfördes den 1 oktober. Alla kända uteliggare inkluderas i kartläggningen även om de inte har någon kontakt med socialtjänsten. Antalet hemlösa vuxna har nästan fördubblats under åren 2005-2015 och den största ökningen har skett mellan 2013 och 2015

Läs hela artikeln
    Malmö stad samarbetar med islamister

Malmö stad samarbetar med islamister

Situation Malmö kan nu bekräfta att det finns aktiva medlemmar i Malmös Unga Muslimer som stödjer Muslimska Brödraskapet. En bild som Situation Malmö publicerar visar fyra medlemmar från Malmös Unga Muslimer som visar det islamistiska Rabia-tecknet. Situation Malmö har tidigare skrivit om samarbeten mellan Malmö stad och Malmös Unga Muslimer(MUM) som är en del av Sveriges Unga Muslimer(SUM). Ordförande för SUM är Rashid Musa som bland annat har sagt att

Läs hela artikeln
    Extrem omsättning bland skolsköterskor i Malmö

Extrem omsättning bland skolsköterskor i Malmö

Elevhälsans patientsäkerhetsberättelse i Malmö för år 2015 avslöjar att omsättningen bland skolsköterskor är extrem, medan nyanlända skapar en stor arbetsbelastning för elevhälsan. Elevhälsan i Malmö skriver i sin patientsäkerhetsberättelse för året 2015 att omsättningen av skolsköterskor har varit hög de senaste två åren. Över 40 av Malmös 65 skolsköterskor har slutat eller bytt jobb sedan 2014. Pensionsavgångar, byte av arbetsplats inom Grundskoleförvaltningen, erbjudanden om externa karriärsmöjligheter förklarar delvis den stora

Läs hela artikeln

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner