Situation Malmö

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning
    Kyrkopolitiker från S ber SD-politiker att ”flytta”

Kyrkopolitiker från S ber SD-politiker att ”flytta”

Leif Rosdahl (S) som representerar Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige ber SD-politikern Nima Gholam Ali Pour att ”flytta”. Leif Rosdahl (S) representerar Socialdemokraterna i Svenska kyrkans kyrkofullmäktige i Malmös pastorat. Han är dessutom kassör i stödföreningen Per Albin Hanssons hem som är en del av Socialdemokraternas verksamhet i Malmö. När SD-politikern Nima Gholam Ali Pour i juli skrev ett facebook-inlägg där han uttrycker ilska över att en kvinna i Mariannelund mördats för

Läs hela artikeln
    Färre än hälften av eleverna äter frukost i skola för nyanlända

Färre än hälften av eleverna äter frukost i skola för nyanlända

I en enkätundersökning som genomfördes av Grundskoleförvaltningen i Malmö så visar det sig att färre än hälften av eleverna på mottagningsskolan Mosaik, som är en skola för nyanlända, äter frukost. Mottagningsskolan Mosaik är en skola i Malmö som tar emot nyanlända elever som går i högstadiet. På skolan kartläggs varje elevs språkliga och matematiska förmåga samt vilka förkunskaper eleven har i de olika skolämnena. Denna bedömning är högprioriterad på skolan

Läs hela artikeln
    Islamistiskt studieförbund välkomnar nyanlända till Malmö

Islamistiskt studieförbund välkomnar nyanlända till Malmö

Malmö stad låter ett islamistiskt studieförbund hålla workshops för nyanlända. 408 nyanlända migranter kommer 2017 bli anvisade till Malmö av Migrationsverket. Enligt Migrationsverkets prognos ska fördelningen vara cirka 40 procent familjehushåll och cirka 60 procent ensamhushåll. Alla som tas emot för bosättning i Malmö ska ställa sig i bostadskö för att senare kunna få permanent bostad. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö arbetar med att stödja nyanlända i deras bostadssökande. Bland

Läs hela artikeln
    Elevhälsan i Malmö har det svårt

Elevhälsan i Malmö har det svårt

Den medicinska elevhälsan signalerar mycket tydligt i sin patientsäkerhetsberättelse att det blir svårare för dem att genomföra sitt grundläggande uppdrag. Grundskoleförvaltningens patientsäkerhetsberättelse som beskriver tillståndet inom den medicinska elevhälsan i Malmös skolor visar på stora brister i verksamheten. Det som kommer fram i patientsäkerhetsberättelsen är att arbetsbelastningen är alltför hög på vissa skolor och arbetsanhopning är ett vanligt förekommande problem. Patientsäkerhetsberättelsen som bland annat har den medicinska elevhälsans verksamhetschef, skolöverläkaren

Läs hela artikeln
    Ett totalt fiasko för det rödgröna styrets sysselsättningspolitik

Ett totalt fiasko för det rödgröna styrets sysselsättningspolitik

Malmös rödgröna styre har på alla möjliga sätt misslyckats med att minska arbetslösheten. Fyra diagram från Malmö stads Hållbarhetsrapport 2016 visar att Malmö stad ur flera perspektiv misslyckats när det gäller sysselsättningen. I diagram 33 kan man se att Malmö under flera år har haft högre arbetslöshet bland hela den arbetsföra befolkningen jämfört med resten av Sverige och storstäderna Göteborg och Stockholm. I diagram 34 kan man se att även

Läs hela artikeln
    Malmö sämre på att undervisa elever med utländsk bakgrund

Malmö sämre på att undervisa elever med utländsk bakgrund

Malmö stad är sämre på att undervisa elever med utländsk bakgrund jämfört med resten av Sverige. Ett diagram från Malmö stads Hållbarhetsrapport 2016 visar att Malmö stads skolor misslyckas när det gäller arbetet med elever med utländsk bakgrund. När det gäller elever med utländsk bakgrund födda i Sverige så har andelen elever i årskurs nio som varit behöriga till yrkesförberedande program varit omkring 85 procent i riket. I Malmö så

Läs hela artikeln
    Malmö stads hemlöshet ökar lavinartat

Malmö stads hemlöshet ökar lavinartat

Malmö stads årsredovisning visar att hemlösheten fortsätter slå rekord i Malmö. 4600 hemlösa malmöbor befinner sig på olika boenden varje dygn, som finansieras av Malmö stad. Under 2016 så ökade antal boendedygn för hem- och bostadslösa med 7 procent jämfört med 2015. I takt med att hemlösheten har ökat i Malmö under senare år så har det blivit allt svårare och mer tidskrävande att hitta kvalitetsmässigt goda lösningar. Bristen på

Läs hela artikeln
    Jammeh trixar med fakta

Jammeh trixar med fakta

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh(S) så förbättras skolresultaten i Malmö. Det hon inte nämner är att hon i det påståendet inte har räknat in de nyanländas resultat. I Malmö stads årsredovisning 2016 så skriver kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh(S) i förordet att skolresultaten i Malmö stad förbättras: ”Den positiva utvecklingen med stigande resultat i skolorna fortsatte för sjätte året i rad, trots att förutsättningarna blev tuffare.” Men det som Jammeh skriver

Läs hela artikeln
    Malmö stads årsredovisning för 2016

Malmö stads årsredovisning för 2016

Situation Malmö presenterar ett ex antal oroande faktorer i Malmö stads årsredovisning för 2016. Stadens resultat vidar 962 miljoner, men är situationen verkligen så ljus som den låter? Vid tider av årsredovisningar, bokslut och delårsrapporter brukar Situation Malmö återkommande göra en liten sammanfattning av Malmös ekonomiska situation. Med tanke på att staden landade på ett resultat på hela 962 miljoner, något som bland annat Sydsvenskan rapporterat om, kan det vara

Läs hela artikeln
    Majoriteten av Malmös elever har ett annat modersmål än svenska

Majoriteten av Malmös elever har ett annat modersmål än svenska

Nyanlända elever kräver stora resurser samtidigt som lärartätheten minskar i Malmös skolor. Dessutom så har mer än 50 procent av eleverna i Malmös grundskolor ett annat modersmål än svenska. Dessa är några av utmaningarna som Malmö stads grundskolenämnd listar upp i sin budget inför 2017. Under 2015 tog Malmö stads grundskoleförvaltning emot 1252 nyanlända elever. Under 2016:s 48 första veckor skrev man in 997 nyanlända elever. Det skriver Malmö stads

Läs hela artikeln

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner