Situation Malmö

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning
    Malmö stads hemlöshet ökar lavinartat

Malmö stads hemlöshet ökar lavinartat

Malmö stads årsredovisning visar att hemlösheten fortsätter slå rekord i Malmö. 4600 hemlösa malmöbor befinner sig på olika boenden varje dygn, som finansieras av Malmö stad. Under 2016 så ökade antal boendedygn för hem- och bostadslösa med 7 procent jämfört med 2015. I takt med att hemlösheten har ökat i Malmö under senare år så har det blivit allt svårare och mer tidskrävande att hitta kvalitetsmässigt goda lösningar. Bristen på

Läs hela artikeln
    Jammeh trixar med fakta

Jammeh trixar med fakta

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh(S) så förbättras skolresultaten i Malmö. Det hon inte nämner är att hon i det påståendet inte har räknat in de nyanländas resultat. I Malmö stads årsredovisning 2016 så skriver kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh(S) i förordet att skolresultaten i Malmö stad förbättras: ”Den positiva utvecklingen med stigande resultat i skolorna fortsatte för sjätte året i rad, trots att förutsättningarna blev tuffare.” Men det som Jammeh skriver

Läs hela artikeln
    Malmö stads årsredovisning för 2016

Malmö stads årsredovisning för 2016

Situation Malmö presenterar ett ex antal oroande faktorer i Malmö stads årsredovisning för 2016. Stadens resultat vidar 962 miljoner, men är situationen verkligen så ljus som den låter? Vid tider av årsredovisningar, bokslut och delårsrapporter brukar Situation Malmö återkommande göra en liten sammanfattning av Malmös ekonomiska situation. Med tanke på att staden landade på ett resultat på hela 962 miljoner, något som bland annat Sydsvenskan rapporterat om, kan det vara

Läs hela artikeln
    Majoriteten av Malmös elever har ett annat modersmål än svenska

Majoriteten av Malmös elever har ett annat modersmål än svenska

Nyanlända elever kräver stora resurser samtidigt som lärartätheten minskar i Malmös skolor. Dessutom så har mer än 50 procent av eleverna i Malmös grundskolor ett annat modersmål än svenska. Dessa är några av utmaningarna som Malmö stads grundskolenämnd listar upp i sin budget inför 2017. Under 2015 tog Malmö stads grundskoleförvaltning emot 1252 nyanlända elever. Under 2016:s 48 första veckor skrev man in 997 nyanlända elever. Det skriver Malmö stads

Läs hela artikeln
    Här är Malmös ekonomiska situation

Här är Malmös ekonomiska situation

Pontus Andersson presenterar en lång lista på oroande faktorer i Malmös ekonomiska situation. En förändring behöver ske snarast för att utvecklingen ska vara möjlig att vända. Malmö stad står inför budgettider. Trots att stadens ekonomi till stor del är finansierad av staten och andra kommuner, via riktade bidrag och det kommunala utjämningsstödet, är det ytterst osäkert att det rödgröna styret kommer föreslå en skattehöjning för stadens invånare. Bortsett från 1985-88

Läs hela artikeln
    Många behöver tolk i Öster

Många behöver tolk i Öster

Mer än en tredjedel av de som får försörjningsstöd i stadsområde Öster behöver tolk när de möter socialtjänsten. Malmö har fem stadsområdesnämnder som är ansvariga för bland annat vård och omsorg samt socialtjänsten. Stadsområdesnämnd Öster beslutade i december 2015 att ge sin förvaltning i uppdrag att kartlägga behovet av arbetsmarknadsåtgärder och övriga arbetsförberedande insatser. Kartläggningen omfattar personer som får ekonomiskt bistånd med biståndsbeslut från april/maj 2016. Sammanlagt fanns det 3041

Läs hela artikeln
    Familjeåterföreningar skapar hemlöshet

Familjeåterföreningar skapar hemlöshet

Migrantkrisen under hösten 2015 har resulterat i att många familjer har återförenats. Men då bostäder saknas så leder dessa återföreningar till ökad hemlöshet. Stadsområdesnämnd Öster som är en av Malmö stads stadsområdesnämnder beskriver i sin delårsrapport som omfattar perioden januari-april 2016, hur invandringen förvärrar hemlösheten i Malmö: “En del flyktingar kommer som anknytning till någon som redan bor i stadsområde Öster. Anknytningspersonen bor ofta i familjehem, inneboende eller i en

Läs hela artikeln
    Malmös höga arbetslöshet skapar hemlöshet

Malmös höga arbetslöshet skapar hemlöshet

Stadskontoret menar att låga inkomster, arbetslöshet och en låg takt i bostadsbyggandet är orsakerna till hemlöshetsproblematiken i Malmö. En rapport från stadskontoret slår fast att ökad sysselsättning och ett ökat bostadsbyggande är gemensamma utmaningar för Malmö stad och marknadens aktörer för att bostadsförsörjningen ska fungera. Just nu är arbetslösheten i Malmö dubbelt så hög som i riket. Samtidigt har befolkningen ökat de senaste åren medan bostadsbyggandet inte ökat i samma

Läs hela artikeln
    Är manliga namn överrepresenterade på Malmös gator?

Är manliga namn överrepresenterade på Malmös gator?

Jämställdhetsarbetet i Malmö stad är inte något som redovisas noggrant i medierna. I Malmö stads årliga jämställdhetsredovisning kan man få en bild av vad den styrande rödgröna minoriteten i Malmö ser som jämställdhetsarbete. Malmö stad brukar publicera en årlig jämställdhetsredovisning som redovisar hur de olika förvaltningarna följer “Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering” som ska se till att Malmö blir en jämställd stad 2020. I jämställdhetsredovisningen 2015 så presenteras intervjuer med personer i

Läs hela artikeln
    Sjukfrånvaron ökar i Malmö stad

Sjukfrånvaron ökar i Malmö stad

Sjukfrånvaron har ökat i Malmö stad sedan 2011 och huvudorsaken för sjukfrånvaron bland Malmö stads medarbetare är psykisk ohälsa. Sjukfrånvarovolymen bland Malmö stads medarbetare var 6,85 procent 2015 vilket innebar en ökning med 0,57 procentenheter jämfört med 2014. Kvinnors sjukfrånvaro var 7,61 procent, en ökning med 0,7 procentenheter och mäns sjukfrånvaro var 4,37 procent, en ökning med 0,19 procentenheter i jämförelse med 2014. Sjukfrånvarovolymen 2015 (6,85 procent) motsvarade 25,0 kalenderdagar

Läs hela artikeln

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner