Situation Malmö

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning
    Mer än en miljard i ekonomiskt bistånd

Mer än en miljard i ekonomiskt bistånd

Antalet unika hushåll med ekonomiskt bistånd minskar men kostnaderna ökar och passerar en miljard. Trots att antalet unika hushåll som beviljades ekonomiskt bistånd minskade i Malmö under 2017 så ökade kostnaderna för det ekonomiska biståndet. Ett färre antal försörjningsstödstagare får nu mer stöd än vad de fick innan. Antalet unika hushåll som beviljas ekonomiskt bistånd minskade med 3,7 procent under 2017, från 16 092 hushåll till 15 498 hushåll. När

Läs hela artikeln
    Malmö stads Twitter-konto sprider felaktiga uppgifter

Malmö stads Twitter-konto sprider felaktiga uppgifter

De rödgröna partiernas beslut att ge illegala migranter ekonomiskt bistånd är ett politiskt beslut som Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna har reserverat sig mot. Men Malmö stads officiella Twitter-konto framställer beslutet som en konsekvens av svensk lagstiftning vilket är en lögn. Malmö stads officiella Twitter-konto sprider uppgifter om att socialtjänsten är skyldig enligt lag att ge nödbistånd till personer med utvisningsbeslut. Problemet är att på SKL:s hemsida så står motsatsen till

Läs hela artikeln
    44 procent arbetslöshet bland unga utrikesfödda män

44 procent arbetslöshet bland unga utrikesfödda män

I Malmö är 44 procent av unga utrikesfödda män arbetslösa. 34,7 procent av utrikesfödda män är arbetslösa. Trots att sysselsättningen ökar så är arbetslösheten hög. Arbetslösheten i Malmö under perioden januari till juli 2017 var 14,7 procent. Det innebär att det finns 23 080 arbetslösa i Malmö. Arbetslösheten i Skåne under samma period var 9,9 procent och i riket 7,5 procent. Ungdomsarbetslösheten (18 – 24 år) i Malmö under samma

Läs hela artikeln
    Nyanlända skapar svårigheter för Malmös skolor

Nyanlända skapar svårigheter för Malmös skolor

Antalet nyanlända elever fortsätter strömma in i Malmös skolor vilket skapar svårigheter för grundskoleförvaltningen att beräkna behovet av nya skolplatser. 700 nyanlända elever skrevs in i Malmös grundskolor under vecka 1-35, ett genomsnitt på 20 individer per vecka. Av dessa 700 elever så var 34 elever ensamkommande migrantbarn. Malmö stads grundskolenämnd bedömer i sin delårsrapport att totalt 900 nyanlända elever kommer skrivas in i grundskoleverksamheten under året. I Malmös kommunala

Läs hela artikeln
    Vänsterprofiler anklagar Behrang Miri

Vänsterprofiler anklagar Behrang Miri

Flera vänsterprofiler anklagar Behrang Miri för att ha ”mindfuckat kvinnor” under flera år. Behrang Miri är kulturprofilen som bildade Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA) i Malmö, som under flera år har tagit emot skattemedel av Malmö stad för att genomföra olika projekt och driva sin egen verksamhet. Miri själv har lämnat RGRA bakom sig och har gått vidare till andra projekt. Bland annat har han jobbat för SVT och

Läs hela artikeln
    Homofobisk imam uttrycker stöd för Centerpartiet

Homofobisk imam uttrycker stöd för Centerpartiet

Efter ett möte så är Centerpartiets ordförande i Malmö, Niels Paarup-Petersen och den kritiserade imamen Salahuddin Barakat övertygade om att de har mycket gemensamt. Imamen Salahuddin Barakat från Malmö har grundat Islamakademin och har haft mycket samarbete med Malmö stad. I maj så kritiserades Barakat i nyhetsmagasinet Fokus för att han på Islamakademins hemsida skrivit att kvinnor och män ska hållas åtskilda och inte ha fysisk kontakt. Även samhällsmagasinet Opulens

Läs hela artikeln
    Kyrkopolitiker från S ber SD-politiker att ”flytta”

Kyrkopolitiker från S ber SD-politiker att ”flytta”

Leif Rosdahl (S) som representerar Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige ber SD-politikern Nima Gholam Ali Pour att ”flytta”. Leif Rosdahl (S) representerar Socialdemokraterna i Svenska kyrkans kyrkofullmäktige i Malmös pastorat. Han är dessutom kassör i stödföreningen Per Albin Hanssons hem som är en del av Socialdemokraternas verksamhet i Malmö. När SD-politikern Nima Gholam Ali Pour i juli skrev ett facebook-inlägg där han uttrycker ilska över att en kvinna i Mariannelund mördats för

Läs hela artikeln
    Färre än hälften av eleverna äter frukost i skola för nyanlända

Färre än hälften av eleverna äter frukost i skola för nyanlända

I en enkätundersökning som genomfördes av Grundskoleförvaltningen i Malmö så visar det sig att färre än hälften av eleverna på mottagningsskolan Mosaik, som är en skola för nyanlända, äter frukost. Mottagningsskolan Mosaik är en skola i Malmö som tar emot nyanlända elever som går i högstadiet. På skolan kartläggs varje elevs språkliga och matematiska förmåga samt vilka förkunskaper eleven har i de olika skolämnena. Denna bedömning är högprioriterad på skolan

Läs hela artikeln
    Islamistiskt studieförbund välkomnar nyanlända till Malmö

Islamistiskt studieförbund välkomnar nyanlända till Malmö

Malmö stad låter ett islamistiskt studieförbund hålla workshops för nyanlända. 408 nyanlända migranter kommer 2017 bli anvisade till Malmö av Migrationsverket. Enligt Migrationsverkets prognos ska fördelningen vara cirka 40 procent familjehushåll och cirka 60 procent ensamhushåll. Alla som tas emot för bosättning i Malmö ska ställa sig i bostadskö för att senare kunna få permanent bostad. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö arbetar med att stödja nyanlända i deras bostadssökande. Bland

Läs hela artikeln
    Elevhälsan i Malmö har det svårt

Elevhälsan i Malmö har det svårt

Den medicinska elevhälsan signalerar mycket tydligt i sin patientsäkerhetsberättelse att det blir svårare för dem att genomföra sitt grundläggande uppdrag. Grundskoleförvaltningens patientsäkerhetsberättelse som beskriver tillståndet inom den medicinska elevhälsan i Malmös skolor visar på stora brister i verksamheten. Det som kommer fram i patientsäkerhetsberättelsen är att arbetsbelastningen är alltför hög på vissa skolor och arbetsanhopning är ett vanligt förekommande problem. Patientsäkerhetsberättelsen som bland annat har den medicinska elevhälsans verksamhetschef, skolöverläkaren

Läs hela artikeln

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner