Situation Malmö

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning
    Lokal diskrimineringsbyrå får en extra miljon från Malmö stad

Lokal diskrimineringsbyrå får en extra miljon från Malmö stad

Den vänsterorienterade diskrimineringsbyrån MmD får en miljon kr från Malmö stad trots att underlag saknas för att bedöma MmD:s ansökan. Malmö mot Diskriminering(MmD) är en vänsterorienterad antidiskrimineringsbyrå i Malmö, vars styrelse består av socialdemokrater och vänsterpartister. I maj så beslutade kommunstyrelsen att ge MmD en miljon kr i ekonomiskt stöd. Sverigedemokraterna, Moderaterna och Liberalerna reserverade sig mot beslutet. MmD har i 2,5 år bedrivit antirasistisk verksamhet i Malmös grundskolor. Bland

Läs hela artikeln
    10 000 medarbetare inom Malmö stad spelade ett dysfunktionellt spel

10 000 medarbetare inom Malmö stad spelade ett dysfunktionellt spel

Sedan 2008 har Malmö stads medarbetare fått spela ett brädspel på arbetstid, som idag bedöms innehålla faktamässigt felaktiga frågor som är kränkande. Mångfaldsspelet är ett brädspel som Malmö stad tog fram 2008. Syftet med Mångfaldsspelet är att uppnå ökad förståelse för olikheter hos medarbetarna i Malmö stad, inse nyttan med att medarbetarna i Malmö stad är olika och förstå att “mångkulturell kompetens” är värdefull i Malmö stads verksamhet. Sedan Mångfaldsspelet

Läs hela artikeln
    SD-initiativ blir verklighet i stadsområde Öster

SD-initiativ blir verklighet i stadsområde Öster

Sverigedemokraternas förslag om att införa riktlinjer för samarbete med civilsamhället i stadsområde Öster, där Rosengård ingår, blev verklighet. Ett förslag från Sverigedemokraternas grupp i stadsområdesnämnd Öster om att upprätta riktlinjer för samarbete med civilsamhället blev verklighet när en enig nämnd röstade igenom riktlinjerna den 27 april. Under 2015 upptäckte Sverigedemokraterna i stadsområdesnämnd Öster att det inte fanns några riktlinjer när det gäller samarbete med föreningar och att rent teoretiskt så

Läs hela artikeln
    Hemlösheten i Malmö drabbar invandrare

Hemlösheten i Malmö drabbar invandrare

Hemlösheten i Malmö ökar samtidigt som majoriteten av hemlösa i Malmö är födda i ett annat land än Sverige. Malmö stad genomför sedan 1996 årligen en kartläggning av hemlösa. 2015 års kartläggning genomfördes den 1 oktober. Alla kända uteliggare inkluderas i kartläggningen även om de inte har någon kontakt med socialtjänsten. Antalet hemlösa vuxna har nästan fördubblats under åren 2005-2015 och den största ökningen har skett mellan 2013 och 2015

Läs hela artikeln
    Malmö stad samarbetar med islamister

Malmö stad samarbetar med islamister

Situation Malmö kan nu bekräfta att det finns aktiva medlemmar i Malmös Unga Muslimer som stödjer Muslimska Brödraskapet. En bild som Situation Malmö publicerar visar fyra medlemmar från Malmös Unga Muslimer som visar det islamistiska Rabia-tecknet. Situation Malmö har tidigare skrivit om samarbeten mellan Malmö stad och Malmös Unga Muslimer(MUM) som är en del av Sveriges Unga Muslimer(SUM). Ordförande för SUM är Rashid Musa som bland annat har sagt att

Läs hela artikeln
    Extrem omsättning bland skolsköterskor i Malmö

Extrem omsättning bland skolsköterskor i Malmö

Elevhälsans patientsäkerhetsberättelse i Malmö för år 2015 avslöjar att omsättningen bland skolsköterskor är extrem, medan nyanlända skapar en stor arbetsbelastning för elevhälsan. Elevhälsan i Malmö skriver i sin patientsäkerhetsberättelse för året 2015 att omsättningen av skolsköterskor har varit hög de senaste två åren. Över 40 av Malmös 65 skolsköterskor har slutat eller bytt jobb sedan 2014. Pensionsavgångar, byte av arbetsplats inom Grundskoleförvaltningen, erbjudanden om externa karriärsmöjligheter förklarar delvis den stora

Läs hela artikeln
    Nyanlända sänker Malmös skolresultat

Nyanlända sänker Malmös skolresultat

Grundskoleförvaltningen i Malmö har räknat ut exakt hur mycket elever som kommit till Sverige under de senaste 18 månaderna sänker skolresultaten i Malmö. Enligt statistik från Malmö stads grundskoleförvaltning så skulle den grundläggande gymnasiebehörigheten hösten 2013/2014 gått upp med tre procentenheter, från 71,8 procent till 74,8 procent, om man exkluderar de elever som kommit till Sverige de senaste 18 månaderna, från statistiken. Exakt samma effekt ser man hösten 2014/2015 där

Läs hela artikeln
    Invandringen till Malmö fortsätter

Invandringen till Malmö fortsätter

Trots att regeringen menar att man bytt riktning på invandringspolitiken så fortsätter en ohållbar invandring, och invandringen till Malmö fortsätter som vanligt. Enligt grundskoleförvaltningen registrerades 240 nyanlända skolbarn under årets första sju veckor. Prognosen är att innan året är slut så kommer 2000 nyanlända skolbarn ha registrerats i Malmö stad. Trots en mer restriktiv invandringspolitik så kommer invandringen till Sverige vara stor även i år och nästa år. Enligt Migrationsverkets

Läs hela artikeln
    V-politiker föreläser om “palestinsk lobbyverksamhet” i kommunala lokaler

V-politiker föreläser om “palestinsk lobbyverksamhet” i kommunala lokaler

Malmös unga muslimer använder sig av kommunala lokaler i Rosengård när de ska hålla en föreläsning för ungdomar om “palestinsk lobbyverksamhet i Sverige”. Tegelhuset är en byggnad i Rosengård som vanligen används för fritidsgårdsverksamhet. När den inte används i det syftet så lånas den ut till olika föreningar eller grupper. Meningen är att grupper som vill låna lokaler bör ha anknytning till stadsområde Öster eller Malmöborna. Den 3 mars hade

Läs hela artikeln
    Flyktingmottagandet försämrar skolornas utemiljö

Flyktingmottagandet försämrar skolornas utemiljö

Ett ökat behov av skolplatser på grund av flyktingmottagandet under 2015 får grundskoleförvaltningen att sänka ambitionsnivån när det gäller de krav man har på utemiljön. I sin årsanalys så menar grundskoleförvaltningen att ett ökat behov av skolplatser till följd av flyktingmottagandet under 2015 gör det angeläget att sänka ambitionsnivån avseende krav på utemiljö och antal toaletter per barn. Under 2015 så har Malmös skolor tagit emot 1252 nyanlända barn. 2014

Läs hela artikeln

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner