Situation Malmö

 Senaste nytt
  • Inget inlägg matchade din beskrivning
    Nyanlända skapar svårigheter för Malmös skolor

Nyanlända skapar svårigheter för Malmös skolor

Antalet nyanlända elever fortsätter strömma in i Malmös skolor vilket skapar svårigheter för grundskoleförvaltningen att beräkna behovet av nya skolplatser. 700 nyanlända elever skrevs in i Malmös grundskolor under vecka 1-35, ett genomsnitt på 20 individer per vecka. Av dessa 700 elever så var 34 elever ensamkommande migrantbarn. Malmö stads grundskolenämnd bedömer i sin delårsrapport att totalt 900 nyanlända elever kommer skrivas in i grundskoleverksamheten under året. I Malmös kommunala

Läs hela artikeln
    Vänsterprofiler anklagar Behrang Miri

Vänsterprofiler anklagar Behrang Miri

Flera vänsterprofiler anklagar Behrang Miri för att ha ”mindfuckat kvinnor” under flera år. Behrang Miri är kulturprofilen som bildade Rörelsen Gatans Röst och Ansikte (RGRA) i Malmö, som under flera år har tagit emot skattemedel av Malmö stad för att genomföra olika projekt och driva sin egen verksamhet. Miri själv har lämnat RGRA bakom sig och har gått vidare till andra projekt. Bland annat har han jobbat för SVT och

Läs hela artikeln
    Homofobisk imam uttrycker stöd för Centerpartiet

Homofobisk imam uttrycker stöd för Centerpartiet

Efter ett möte så är Centerpartiets ordförande i Malmö, Niels Paarup-Petersen och den kritiserade imamen Salahuddin Barakat övertygade om att de har mycket gemensamt. Imamen Salahuddin Barakat från Malmö har grundat Islamakademin och har haft mycket samarbete med Malmö stad. I maj så kritiserades Barakat i nyhetsmagasinet Fokus för att han på Islamakademins hemsida skrivit att kvinnor och män ska hållas åtskilda och inte ha fysisk kontakt. Även samhällsmagasinet Opulens

Läs hela artikeln
    Kyrkopolitiker från S ber SD-politiker att ”flytta”

Kyrkopolitiker från S ber SD-politiker att ”flytta”

Leif Rosdahl (S) som representerar Socialdemokraterna i kyrkofullmäktige ber SD-politikern Nima Gholam Ali Pour att ”flytta”. Leif Rosdahl (S) representerar Socialdemokraterna i Svenska kyrkans kyrkofullmäktige i Malmös pastorat. Han är dessutom kassör i stödföreningen Per Albin Hanssons hem som är en del av Socialdemokraternas verksamhet i Malmö. När SD-politikern Nima Gholam Ali Pour i juli skrev ett facebook-inlägg där han uttrycker ilska över att en kvinna i Mariannelund mördats för

Läs hela artikeln
    Färre än hälften av eleverna äter frukost i skola för nyanlända

Färre än hälften av eleverna äter frukost i skola för nyanlända

I en enkätundersökning som genomfördes av Grundskoleförvaltningen i Malmö så visar det sig att färre än hälften av eleverna på mottagningsskolan Mosaik, som är en skola för nyanlända, äter frukost. Mottagningsskolan Mosaik är en skola i Malmö som tar emot nyanlända elever som går i högstadiet. På skolan kartläggs varje elevs språkliga och matematiska förmåga samt vilka förkunskaper eleven har i de olika skolämnena. Denna bedömning är högprioriterad på skolan

Läs hela artikeln
    Islamistiskt studieförbund välkomnar nyanlända till Malmö

Islamistiskt studieförbund välkomnar nyanlända till Malmö

Malmö stad låter ett islamistiskt studieförbund hålla workshops för nyanlända. 408 nyanlända migranter kommer 2017 bli anvisade till Malmö av Migrationsverket. Enligt Migrationsverkets prognos ska fördelningen vara cirka 40 procent familjehushåll och cirka 60 procent ensamhushåll. Alla som tas emot för bosättning i Malmö ska ställa sig i bostadskö för att senare kunna få permanent bostad. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö arbetar med att stödja nyanlända i deras bostadssökande. Bland

Läs hela artikeln
    Elevhälsan i Malmö har det svårt

Elevhälsan i Malmö har det svårt

Den medicinska elevhälsan signalerar mycket tydligt i sin patientsäkerhetsberättelse att det blir svårare för dem att genomföra sitt grundläggande uppdrag. Grundskoleförvaltningens patientsäkerhetsberättelse som beskriver tillståndet inom den medicinska elevhälsan i Malmös skolor visar på stora brister i verksamheten. Det som kommer fram i patientsäkerhetsberättelsen är att arbetsbelastningen är alltför hög på vissa skolor och arbetsanhopning är ett vanligt förekommande problem. Patientsäkerhetsberättelsen som bland annat har den medicinska elevhälsans verksamhetschef, skolöverläkaren

Läs hela artikeln
    Ett totalt fiasko för det rödgröna styrets sysselsättningspolitik

Ett totalt fiasko för det rödgröna styrets sysselsättningspolitik

Malmös rödgröna styre har på alla möjliga sätt misslyckats med att minska arbetslösheten. Fyra diagram från Malmö stads Hållbarhetsrapport 2016 visar att Malmö stad ur flera perspektiv misslyckats när det gäller sysselsättningen. I diagram 33 kan man se att Malmö under flera år har haft högre arbetslöshet bland hela den arbetsföra befolkningen jämfört med resten av Sverige och storstäderna Göteborg och Stockholm. I diagram 34 kan man se att även

Läs hela artikeln
    Malmö sämre på att undervisa elever med utländsk bakgrund

Malmö sämre på att undervisa elever med utländsk bakgrund

Malmö stad är sämre på att undervisa elever med utländsk bakgrund jämfört med resten av Sverige. Ett diagram från Malmö stads Hållbarhetsrapport 2016 visar att Malmö stads skolor misslyckas när det gäller arbetet med elever med utländsk bakgrund. När det gäller elever med utländsk bakgrund födda i Sverige så har andelen elever i årskurs nio som varit behöriga till yrkesförberedande program varit omkring 85 procent i riket. I Malmö så

Läs hela artikeln
    Malmö stads hemlöshet ökar lavinartat

Malmö stads hemlöshet ökar lavinartat

Malmö stads årsredovisning visar att hemlösheten fortsätter slå rekord i Malmö. 4600 hemlösa malmöbor befinner sig på olika boenden varje dygn, som finansieras av Malmö stad. Under 2016 så ökade antal boendedygn för hem- och bostadslösa med 7 procent jämfört med 2015. I takt med att hemlösheten har ökat i Malmö under senare år så har det blivit allt svårare och mer tidskrävande att hitta kvalitetsmässigt goda lösningar. Bristen på

Läs hela artikeln

Situation Malmö på Twitter

Våra vänner